I forsøgsgruppen Biodiesel Danmark undersøger man perspektiverne for bred anvendelse af animalsk biodiesel. De foreløbige erfaringer er overvejende positive – specielt med oliefyrene fra danske Stroco.
Stroco ApS, der gennem snart 40 år har produceret oliefyr til busser, lastvogne og både, er blandt frontløberne inden for alternativ brændsel. Allerede i 1998 kunne man præsentere et produkt, der kan brænde ethanol, og i dag er man den eneste SP-certificerede producent af biobrændselsdrevne oliefyr. Derfor blev virksomheden af Teknologisk Institut inviteret til at deltage i testgruppen Biodiesel Danmark, der skal undersøge perspektiverne for anvendelse af andengenerations biobrændsel i Danmark. Ud over Stroco og Teknologisk Institut deltager bl.a. Arla Foods og Statoil.

Andengenerations biobrændsel, der også benævnes AFME (Animal Fat Methyl Ester), er baseret på overskydende svinefedt fra slagterierne, mens første generation var baseret på fødevarer som raps og sojabønner.
Biodiesel Danmark har til formål at belyse muligheder og barrierer for bred anvendelse af AFME, og gennem projektperioden testes forskellige blandingsforhold på diverse køretøjer. Der iblandes således store dele AFME – hhv. 10, 15 og 30% – i dieselen på køretøjerne og deres oliefyr. Projektet strækker sig over en periode på ca. 18 måneder og forventes afsluttet ved årsskiftet.

Positive erfaringer

De foreløbige erfaringer er overvejende positive. Ifølge civilingeniør Kim Winther fra Teknologisk Institut skrider forsøgene planmæssigt frem og viser forholdsvis gode resultater. – Vore tests viser et generelt fald i emissionerne ved brug af animalsk biodiesel. Dog viser forsøgene også en lille stigning i brændstofforbrug og et lille fald i motoreffekt, og der er observeret øget tilsmudsning af brændstoffiltre på enkelte køretøjer. Ydermere har blandingen med 30% AFME vist sig uegnet til brug i frostvejr. Det er værd at bemærke, at oliefyrene tilsyneladende generelt kører bedre på biodiesel end på normal diesel.
Også ingeniør Bent Loftager fra Stroco, der sidder i projektets styregruppe, er positiv. Han glædes over,
at forsøgene med hans virksomheds produkt har vist særlig positive resultater. – Testresultaterne understøtter vores beslutning om at satse på alternativ brændsel. Forsøgene med AFME-baseret brændstof i oliefyrene giver et billede af, at ydelse og forbrug er på niveau med traditionel diesel eller bedre, samtidig med at emissionerne er lavere. Det er yderst tilfredsstillende, at man kan opnå så gode resultater med et forædlet affaldsprodukt, siger han.
Strocos oliefyr afsættes hovedsagelig på de europæiske bus-, båd- og lastvognsmarkeder, hvor de bl.a. leveres til producenter som Carrus Delta, Evo, Irisbus, Kiitokori, Lahen, MAN, Mercedes, Scania, Solaris, Vest Buss og Volvo.

Den kompakte og robuste

konstruktion samt levering af alle reservedele fra dag til dag har altid været nogle af de væsentligste salgsargumenter for vore fyr; men i dag lægger kunderne i stigende grad vægt på driftsøkonomi og miljø. I den forbindelse er det væsentligt, at tests gennemført af Teknologisk Institut og Statens Prøvningsanstalt dokumenterer en virkningsgrad på 80%, hvilket er højere end samtlige kendte konkurrenters fabriksopgivelser og resulterer i markedets laveste brændstofforbrug, forklarer Bent Loftager. Han oplever specielt stigende efterspørgsel efter type 3502 M, der også leveres i modeller, som er baseret på biobrændsel, ethanol og RME. Type 3502 M / EL, der som markedets eneste oliefyr også leveres med elpatron, er tillige blevet meget populær. Begge fyr yder 30 kW.
I Danmark har Stroco desuden agenturer på bl.a. cirkulationspumper, blæsere til busser, udstyr til miljørigtig olieaftapning og materiel til vandtågebaseret brandslukning. Samtidig leveres kompakte luftfyr, der er udviklet med henblik på bedst mulig ydelse til prisen i bl.a. varevogne og mindre både. På de nordiske eksportmarkeder forhandles Strocos produkter af TK Bussklimat i Sverige, Vest Buss i Norge og El-Car i Finland.

  • Specielle kundeønsker

    Har du specielle ønsker til din produktion kan vi også hjælpe dig. Kontakt os nu og lad os hjælpe dig.

    Kontakt os nu